Analizujemy dokumentację cen transferowych

W ostatnim czasie temat dokumentacji cen transferowych staje się coraz popularniejszy. Każdy podatnik jest bowiem zobowiązany do posiadania odpowiedniej dokumentacji cen dla transakcji dokonywanych z podmiotem powiązanym. Nie ma tu znaczenia rodzaj przeprowadzanej transakcji, a jedynie podmiot z którym jest realizowana. Mogą być więc ro usługi, dostawy czy nawet restrukturyzacje.

Dokumentacja cen dla podmiotów powiązanych

dokumentacja cen transferowychIstnieją wyjątki ustawowe wyłączające pewne grupy podatników z obowiązku posiadania dokumentacji zastosowanych cen transferowych. Tyczy się to między innymi transakcji między podmiotami tworzącymi grupy producenckie albo grupę kapitałową. Pozostałe podmioty są zobowiązane do dopełnienia tej formalności. Niezwykle ważna jest prawidłowo prowadzona dokumentacja cen transferowych. Istotne znaczenie mają także progi transakcyjne oraz rachunkowe. W zakresie ustalania obowiązków niezwykle ważne jest prawidłowe określenie roku podatkowego dla podmiotów powiązanych, aby w czasie trwania weryfikacji stosować odpowiedni kurs przeliczeniowy. W celu prawidłowego określenia równowartości kwot wyrażonych w euro niezbędne jest zastosowanie kursu średniego NBP, jaki obowiązywał w ostatnim dniu roboczym w poprzednim roku podatkowym. Same metody kalkulacji cen transferowych są skonkretyzowane w aktach regulujących ceny transferowe. Możliwe jest zastosowanie proponowanych metod, jednak dopuszczono także stosowanie indywidualnych metod podatnika.

Ze względu na intensywny przepływ kapitału na świecie oraz ze wzrostem znaczenia cen transferowych, podejmowane są działania, które mają na celu eliminację występowania oszustw podatkowych albo podwójnego opodatkowania. Wiążą się z tym istotne zmiany w regulacjach prawnych dotyczących cen transferowych, które następowały w ciągu kilku ostatnich lat, obejmujące również posiadaną dokumentację.