Błąd bazy danych WordPressa: [Unknown column 'estimated_reading_time_minutes' in 'field list']
UPDATE `wp_yoast_indexable` SET `object_id` = '539', `object_type` = 'post', `object_sub_type` = 'post', `permalink` = 'http://www.oled.info.pl/kadry-menedzerskie-jak-podniesc-ich-poziom/', `primary_focus_keyword_score` = NULL, `readability_score` = '0', `is_cornerstone` = '0', `is_robots_noindex` = NULL, `is_robots_nofollow` = '0', `is_robots_noimageindex` = NULL, `is_robots_noarchive` = NULL, `is_robots_nosnippet` = NULL, `open_graph_image` = 'http://www.oled.info.pl/wp-content/uploads/2018/05/szkolenia-dla-menedzerow.jpg', `open_graph_image_id` = '538', `open_graph_image_source` = 'featured-image', `open_graph_image_meta` = '{\"width\":510,\"height\":340,\"url\":\"http://www.oled.info.pl/wp-content/uploads/2018/05/szkolenia-dla-menedzerow.jpg\",\"path\":\"/home/pikseo/websites/oled.info.pl/wp-content/uploads/2018/05/szkolenia-dla-menedzerow.jpg\",\"size\":\"full\",\"id\":538,\"alt\":\"\",\"pixels\":173400,\"type\":\"image/jpeg\"}', `twitter_image` = 'http://www.oled.info.pl/wp-content/uploads/2018/05/szkolenia-dla-menedzerow.jpg', `twitter_image_id` = '538', `twitter_image_source` = 'featured-image', `primary_focus_keyword` = NULL, `canonical` = NULL, `title` = NULL, `description` = NULL, `breadcrumb_title` = 'Kadry menedżerskie – jak podnieść ich poziom?', `open_graph_title` = NULL, `open_graph_description` = NULL, `twitter_title` = NULL, `twitter_description` = NULL, `estimated_reading_time_minutes` = NULL, `author_id` = '9', `post_parent` = '0', `number_of_pages` = NULL, `post_status` = 'publish', `is_protected` = '0', `is_public` = NULL, `has_public_posts` = NULL, `blog_id` = '1', `schema_page_type` = NULL, `schema_article_type` = NULL, `object_last_modified` = '2018-05-11 22:18:07', `object_published_at` = '2018-05-11 20:08:18', `version` = '2', `has_ancestors` = '0', `permalink_hash` = '67:e36e6d51480abf4d50b56588e1bc96fb', `updated_at` = '2022-09-28 09:43:02' WHERE `id` = '139'

Kadry menedżerskie - jak podnieść ich poziom? - O-LED

Błąd bazy danych WordPressa: [Unknown column 'estimated_reading_time_minutes' in 'field list']
UPDATE `wp_yoast_indexable` SET `object_id` = '1366', `object_type` = 'post', `object_sub_type` = 'page', `permalink` = 'http://www.oled.info.pl/blog/', `primary_focus_keyword_score` = NULL, `readability_score` = '30', `is_cornerstone` = '0', `is_robots_noindex` = NULL, `is_robots_nofollow` = '0', `is_robots_noimageindex` = NULL, `is_robots_noarchive` = NULL, `is_robots_nosnippet` = NULL, `open_graph_image` = NULL, `open_graph_image_id` = NULL, `open_graph_image_source` = NULL, `open_graph_image_meta` = NULL, `twitter_image` = NULL, `twitter_image_id` = NULL, `twitter_image_source` = NULL, `primary_focus_keyword` = NULL, `canonical` = NULL, `title` = NULL, `description` = NULL, `breadcrumb_title` = 'Blog', `open_graph_title` = NULL, `open_graph_description` = NULL, `twitter_title` = NULL, `twitter_description` = NULL, `estimated_reading_time_minutes` = NULL, `author_id` = '25', `post_parent` = '0', `number_of_pages` = NULL, `post_status` = 'publish', `is_protected` = '0', `is_public` = NULL, `has_public_posts` = NULL, `blog_id` = '1', `schema_page_type` = NULL, `schema_article_type` = NULL, `object_last_modified` = '2019-07-10 13:41:13', `object_published_at` = '2019-07-10 13:41:13', `version` = '2', `has_ancestors` = '0', `permalink_hash` = '29:6688d2a47b7085e93106ea090abddc0c', `updated_at` = '2022-09-28 09:43:02' WHERE `id` = '12'

Kadry menedżerskie – jak podnieść ich poziom?

Kadry zarządzające, by były jeszcze bardziej efektywne w zarządzaniu zespołem, potrzebują nieustannego podnoszenia własnych kwalifikacji. Dobrego menedżera cechuje nie tylko dobry kontakt z zespołem, ale umiejętność jego motywowania oraz radzenia sobie z kryzysami.

Jakie szkolenie dla menedżerów wybrać?

szkolenia dla menedżerówW przedsiębiorstwach, zarówno małych, jak i większych, najważniejsze jest posiadanie sprawnej kadry menedżerskiej. To od efektywności jej pracy zależą wyniki całego zespołu. Jednak w każdym teamie przychodzą kryzysy, zagrożenia deadlineami, spadki motywacyjne i szereg innych czynników, wpływających destrukcyjnie na pracę całej grupy. Dlatego profesjonalne szkolenia dla menedżerów, uczą jak radzić sobie nawet w najbardziej ekstremalnych sytuacjach. Coache prowadzący zajęcia to ludzie z wieloletnim doświadczeniem, które przelewają na nasze kadry. Uczą jak właściwie i skutecznie zmotywować zespół do większej efektywności w działaniu, pokazują jak przeciwdziałać sytuacjom kryzysowym, jak opanować stres. Praca wykonana przez nasze kadry zarządzające na szkoleniach, zaprocentuje w naszej firmie, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że nie ma sytuacji bez rozwiązań, a są jedynie ludzie niezdolni do ich znajdowania. Dobry menedżer wie, że nie ma nic ważniejszego od osobistego rozwoju, gdyż inwestowanie w siebie, podnosi kwalifikację i procentuje doświadczeniem. Szkolenia dla menedżerów są organizowane zarówno przez profesjonalne firmy, jak również są organizowane przez Urzad Miasta, czy organizacje związane z UE.

Podnoszenie kwalifikacji menedżerów pracujących w naszej firmie, to świetny sposób na zwiększenie efektywności całego zespołu. Człowiek, który jest świetnie przygotowany w zakresie radzenia sobie z ekstremalnymi sytuacjami i posiada umiejętności motywacyjne, jest dla każdej firmy pożądanym pracownikiem.