Najważniejsze cechy desorberów akustycznych

Desorber pokonuje ograniczenia innych systemów i zapewnia prostą metodę weryfikacji danych. Pozwala analizować jak najszerszy zakres w jednym przejściu, a wszechstronny termodesorber w środku oferuje zwiększoną produktywność w postaci szybkiego, nisko wydajnego, wieloetapowego procesu. Metoda sondy nie ogranicza pobranej próbki i umożliwia analizę próbek powietrza w czasie rzeczywistym.

Jak korzystać z desorberów?

desorbery akustyczneUmożliwia to analizowanie próbek o wysokich stężeniach i wartościach śladowych za pomocą tego samego przyrządu przez desorbery akustyczne. Oferują bardziej wydajne i   skuteczne podejście do przetwarzania śladów próbek, a także możliwość analizowania szerszego obszaru niż kiedykolwiek wcześniej. Chociaż linia przenoszenia sondy ma 6 stóp długości i utrzymuje się w 40 stopniach Celsjusza, wibracje wyższe niż temperatura wrzenia (BP) są skraplane, gdy są emitowane przez sondy przez koncentrator do koncentratora. Według naszej wiedzy, wydajność tego nowego desorbera termicznego nie została jeszcze oceniona w badaniu. Chociaż w przeszłości przeprowadzono badania, potencjalny problem kondensacji nie został uwzględniony w tym badaniu. O ile nam wiadomo, żadne badanie nie oceniło jeszcze wydajności obudowy desorbera termicznego. Dlatego w tym badaniu  przeanalizowano metodę EPA TO-15 i   porównano wydajność obu metod. W tych badaniach zastosowano tuby TD zawierające jednoskładnikowy sorbent  Dlatego w tym badaniu  przeanalizowano metodę EPA TO-15 i    porównano jej wyniki z wynikami innych wyników.

Najważniejszym odkryciem było to, że chociaż wyniki uzyskano z desorbera termicznego były znacznie wyższe sondy do próbkowania. Podsumowując, badanie to sugeruje, że do analizy temperatur powyżej 220 stopni zalecane są lampy TD, a następnie termodesorbery.