Parametry techniczne central oddymiających

Każdy budynek musi być wyposażony w rozwiązania zapewniające jego bezpieczne użytkowanie. Wiele tak naprawdę zależy od docelowego przeznaczenia. Szczególnie newralgiczne są obiekty infrastruktury krytycznej lub takie, gdzie jednocześnie na ich terenie może przebywać wiele osób jednocześnie. W takich przypadkach koniecznie podczas projektowania należy przewidzieć dodatkowe środki bezpieczeństwa oraz ochrony.

Jak usunąć dym z budynku?

profesjonalne centrale oddymianiaJednym z największych zagrożeń jest bowiem pojawienie się otwartego ognia. Stanowi on bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Właśnie dlatego obiekty często wyposażone są w profesjonalne centrale oddymiania, których zadaniem jest sterowanie urządzeniami wykonawczymi. W zależności od potrzeb zainstalowana mogą być różne centrale, które są dopasowane parametrami do specyfiki obiektu. Projektant powinien wziąć pod uwagę przede wszystkim liczbę stref oddymiania, wbudowane zabezpieczenia czy parametry techniczne. Do tych ostatnich zaliczyć można: napięcie zasilania, napięcie wyjściowe, stopień ochrony IP czy temperaturę pracy. Nie bez znaczenia jest także wydajność prądowa wyjść, do których najczęściej podłącza się bezpośrednio urządzenia wykonawcze. Należy również pamiętać o tym, że każde urządzenie, które wchodzi w skład systemu sygnalizacji pożarowej musi posiadać aktualne dokumenty.

Można tutaj wymienić chociażby certyfikat, świadectwo dopuszczenia czy oceny techniczne. Tylko takie sprzęty mogą być instalowane w docelowym miejscu. Dokumenty potwierdzają bowiem utrzymanie ich właściwości oraz parametrów nawet w trudnych warunkach, które obejmują narażenie na skrajne temperatury. W ten sposób bez problemu może zostać przeprowadzona ewakuacja z obiektu, a także w razie potrzeby akcja ratownicza czy gaśnicza.