Sposoby na pozbycie się pni wyciętych drzew

Podczas budowy trasy uniwersyteckiej, czyli dużego ciągu komunikacyjnego w Bydgoszczy łączącego miasto z Fordonem wystąpiła konieczność dużej wycinki drzew znajdujących się na trasie. Było to spowodowane wystąpieniem obszarów zalesionych na wspomnianej trasie. Po wycince dużym utrudnieniem stały się pnie drzew, które w dalszym ciągu istniały na drodze gdzie miały przebiegać roboty budowlane.

Zastosowanie urządzeń do frezowania pni w Bydgoszczy

frezowanie pni BydgoszczZ pniem drzewa jest problem ze względu na to, że trudno jest się go pozbyć w sposób zadowalający. Z pniem jest w dalszym ciągu połączona struktura korzeniowa i to w przypadku niektórych gatunków drzew bardzo rozległa. Utrudnia to w sposób znaczny użycie koparek i dźwigów w celu usunięcia pnia wraz z korzeniem. Taki zabieg jest oczywiście możliwy, ale na tyle czasochłonny, że opóźniłby znacznie prace budowlane i pochłonął duże środki finansowe. Na szczęście są firmy w Bydgoszczy, które w sposób profesjonalny zajmują się usuwaniem takich przeszkód poprzez frezowanie wystającego fragmentu drzewa. Jeśli chodzi o frezowanie pni Bydgoszcz posiada dobre zaplecze firm, które zajmując się głównie obsługą tartaków także świadczą swoje usługi na terenach realizacji obiektów budowlanych. Cała procedura polega na użyciu ciężkiego sprzętu zaprojektowanego tak, aby za pomocą frezów usunął wystający pień do pewnej głębokości pod ziemią. Struktura korzeniowa bez zewnętrznej struktury drzewa nie jest w stanie się już odrodzić, dlatego tego typu zabieg usuwa przeszkodę w sposób bezpieczny i nie przynosi żadnych konsekwencji podczas przyszłego eksploatowania obiektu.

Dodatkowo skraca się czas potrzebny na usunięcie drzewa, gdyż maszyna pracuje dużo szybciej i wydajniej niż na przykład koparki. Przynosi to dodatkowe oszczędności dla inwestora, który w odpowiednim czasie przewidział takie rozwiązanie i umieścił je w specyfikacji robót na etapie przetargu.