W jakich sprawach pomoże radca prawny?

Wiele osób poszukujących porady prawnej kieruje swoje kroki do kancelarii prawnych. Co do zasady takie postępowanie jest jak najbardziej prawidłowe, jednak należy pamiętać, że prawnicy nie mają wyłączności na udzielanie porad prawnych. Usługi takie świadczą bowiem również radcowie prawni. Podstawowym zadaniem radcy prawnego jest świadczenie pomocy prawnej.

Zakres pomocy rady prawnego 

doświadczona kancelaria radcy prawnego warszawa mokotówDo ich głównych zadań należy udzielanie porad prawnych, sporządzanie różnego rodzaju pism, reprezentowanie klientów przed sądami i organami administracji, sporządzanie opinii prawnych oraz opiniowanie umów. Oczywiście, poza powyższymi zadaniami, radca prawny wykonuje również inne zadania w zależności od specyfiki powierzonych zadań; od lipca 2015 r. radcowie prawni, którzy nie pozostają w stosunku pracy, mogą również występować w charakterze obrońców w postępowaniu karnym i karnoskarbowym. Tym samym uprawnienia radcy prawnego zostały rozszerzone przez ustawodawcę. Radca prawny wykonuje swoje obowiązki z należytą starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz kodeksu etyki radcy prawnego. Radca prawny jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku ze świadczeniem pomocy prawnej. Radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w odniesieniu do faktów poznanych w trakcie świadczenia pomocy prawnej lub w trakcie prowadzenia spraw. W wielu sytuacja pomocna może się okazać doświadczona kancelaria radcy prawnego Warszawa Mokotów to dzielnica stolicy, gdzie działa wiele renomowanych kancelarii prawnych. Niektóre kancelarie przyjmują formę spółek cywilnych lub spółek prawa handlowego (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej).

Najprostszym sposobem na znalezienie radcy prawnego jest internet. Poszczególne kancelarie posiadają bowiem własne strony internetowe, na których prezentują szczegóły usług, jakie oferują swoim klientom. Ponadto ogłoszenia informujące o działalności radców prawnych można znaleźć również w gazetach i na portalach ogłoszeniowych.