Wentylacja budynków inwentarskich

Prawidłowe gospodarstwa hodowlane, chociaż zajmują się „produkcją mięsa”, to aby osiągnąć satysfakcjonujące efekty ekonomiczne, starają się zapewnić hodowanym zwierzętom, jak najbardziej komfortowe warunki bytowe. Pociąga to za sobą budowę, odpowiednich dla danego inwentarza, pomieszczeń oraz ich prawidłową wentylację.

Gdzie montowane są wentylatory?

wentylatory do chlewniWentylacja chlewni jest bardzo istotnym zagadnieniem dla prawidłowego chowu trzody. Świnie zle reagują na zbyt niską lub zbyt wysoką temperaturę oraz na za wysoką zawartość w powietrzu szkodliwych gazów, czyli wydzielanego dwutlenku węgla i amoniaku. Równie szkodliwa jest za wysoka wilgotność chlewni oraz przeciągi. To wszystko powoduje również szybkie niszczenie pomieszczenia. Zatem w pomieszczeniach inwentarskich konieczna jest optymalna wymiana powietrza oraz zapewnienie prawidłowej temperatury i wilgotności. W tym celu należy zastosować wymuszoną wentylację, dzięki której można całkowicie uniezależnić się od zewnętrznych warunków atmosferycznych. Do tego są potrzebne odpowiednie urządzenia wywiewne i nawiewne, które będą wywiewać zużyte i dostarczać świeże powietrze. Takie urządzenia to wentylatory do chlewni. Mogą to być wentylatory ścienne – czyli montowane pod stropem na ścianach budynku lub kominowe – instalowane na dachu w otworach kominowych. Mogą to być również wentylatory szczytowe, czyli montowane w szczytach chlewni. Wentylatory mają silniki jedno- lub trójfazowe. Powinny mieć również automatyczne wyłączniki, reagujące na temperaturę.

Na etapie projektowania, trzeba właściwie rozlokować wentylatory, aby uzyskać prawidłową wentylację przez cały rok, niezależnie od zewnętrznej temperatury i warunków atmosferycznych. Aby uzyskać optymalny efekt można skorzystać z doradztwa specjalistycznego. Można również zasięgnąć porady u producentów lub dystrybutorów wentylatorów. W tym celu najlepiej skorzystać z internetu.